Institutionele Aangelegenheden

Donderdag 13 juni 2002
vergadering om 10.15 uur - Zaal D

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof;
nr. 2-897/1-3.-
Rapporteur : de heer Michel Barbeaux. -Voortzetting van de artikelsgewijze bespreking.- Stemmingen.

GH/CO/VH/gs