Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden (samen met de Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging)

Woensdag 13 april 2005
vergadering om 10.15 uur (zaal K)

Het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa.-

Hoorzitting met de heer Koen Lenaerts, rechter bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.-

Gedachtewisseling.