Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden (samen met de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en de Landsverdediging en de commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden van de Senaat en de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer)

Dinsdag 13 maart 2007
vergadering om 15 uur - Zaal M (13)

Uiteenzetting door de heer Guy Verhofstadt, eerste minister, over de resultaten van de Europese Raad van 8 en 9 maart 2007.-
Gedachtewisseling.

(13). De leden van de commissie voor het Bedrijfsleden, de commissie voor de Sociale Zaken en de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers worden eveneens uitgenodigd