Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden (samen met de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging van de Senaat en de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer)

Dinsdag 13 december 2005
Vergadering om 14.30 uur (Kamer)

Uiteenzetting door de heer Guy Verhofstadt, eerste minister, over de agenda van de Europese Raad van 15 en 16 december 2005.


Gedachtewisseling.