Institutionele Aangelegenheden (samen met de Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging)

Donderdag 12 september 2002
openbare vergadering om 15 uur (Zaal M)

Vraag om uitleg nr. 2-854 van de heer Luc VanádenáBrande aan de Eerste minister over "het ontwerp van resolutie van mevrouw Nabholz-Haidegger betreffende de bescherming van de minderheden in BelgiŰ, in bespreking bij de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa" (Rgt., art. 72.3).

GH/kc