Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden

Woensdag 12 juli 2006
vergadering om 12.30 uur - Kamer, Internationale zaal

Het Belgisch actieplan in het kader van de Lissabonstrategie.
Uiteenzetting van de heer Marc Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, en van de heer Peter Vanvelthoven, minister van Werk en Informatisering.- Gedachtewisseling.
De leden van de commissie voor de FinanciŽn en de Economische Aangelegenheden en van de commissie voor de Sociale Aangelegenheden worden eveneens uitgenodigd op deze vergadering.