Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden (met de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging en de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer)

Woensdag 12 juli 2006
vergadering om 10 uur - Zaal M

Het Finse voorzitterschap van de Europese Unie.
Uiteenzetting door Z.E. de heer Antti Sierla, ambassadeur van Finland.- Gedachtewisseling.