Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden (samen met de Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging)

Dinsdag 12 april 2005
vergadering om 10.15 uur en om 14.30 uur (zaal K)

Het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa.-

Om 10.15 uur:
Hoorzitting met:
- Professor Jean-Victor Louis, Institut d'Etudes européennes, ULB;
- de heer Paul Rietjens, rechtsadviseur bij de permanente vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie.-
Gedachtewisseling.

Om 14.30 uur:
Hoorzitting met de heer Xavier Demoulin, directeur-generaal, DG Europese Zaken, FOD Buitenlandse Zaken.-
Gedachtewisseling.