Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden (samen met de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging van de Senaat en de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en de commissie voor de Landsverdediging van de Kamer)

Dinsdag 12 december 2006
vergadering om 15 uur - Europazaal (Kamer)

De Europese Raad van 14 en 15 december 2006

Uiteenzetting door de heer Guy Verhofstadt, eerste minister, over de agenda van de Europese Raad van 14 en 15 december 2006.