Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen

Dinsdag 11 februari 2014
vergadering om 12.30 uur - Zaal A (1)

 1. Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, voor wat de zorgverstrekking aan vrouwelijke slachtoffers van geslachtsverminking betreft (van de heer Richard†Miller);
  nr. 5-426/1.-
  Gedachtewisseling

 2. Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 409 van het Strafwetboek, houdende de strafbaarstelling van het aanzetten tot genitale verminking bij vrouwen (van mevrouw Els†Van†Hoof c.s.);
  nr. 5-2399/1.-
  Gedachtewisseling

 3. Voorstel van resolutie ter bestrijding van genitale verminking in BelgiŽ (van mevrouw Nele†Lijnen en de heer Jean-Jacques†De†Gucht);
  nr. 5-2453/1.-
  Gedachtewisseling


(1). er wordt voor broodjes gezorgd