Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden (samen met de Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging van de Senaat en de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en de commissie voor de Landsverdediging van de Kamer)

Woensdag 11 oktober 2006
vergadering om 15 uur (zaal M)

De parlementaire controle op het Europees veiligheids- en defensiebeleid.
Gedachtewisseling met de leden van de Assemblee van de West-Europese Unie.