Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen

Dinsdag 10 mei 2011
vergadering om 12.15 uur (1) - Zaal B


 1. Rapporteurs : de dames Olga Zrihen en Lieve Maes.
  1. Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken (van mevrouw Sabine de Bethune en mevrouw Cindy Franssen);
   nr. 5-94/1.-
  2. Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken en het opstellen van genderindicatoren (van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt);
   nr. 5-127/1.-

  Bespreking met het oog op het uitbrengen van een advies aan de commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
  Stemmingen 2. Rapporteurs : de heren Bert Anciaux en André du Bus de Warnaffe.
  1. Voorstel van resolutie betreffende de evaluatie van het Belgisch nationaal actieplan in het kader van Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad (van mevrouw Sabine de Bethune c.s.);
   nr. 5-665/1.-
  2. Voorstel van resolutie om aan de federale regering te vragen de deelname van vrouwen aan formele processen van conflictbemiddeling en vredeshandhaving te steunen op grond van resolutie 1325 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (van mevrouw Dominique Tilmans);
   nr. 5-699/1.-
  3. Evaluatie van het Belgisch Nationaal Actieplan voor de implementatie van VN-Veiligheidsraadresolutie 1325 "Vrouwen, Vrede en Veiligheid";
   nr. 5-765/1.-

  Bespreking met het oog op het uitbrengen van een advies
  Stemmingen(1). Er wordt voor broodjes gezorgd.