Institutionele Aangelegenheden

Donderdag 10 oktober 2002
vergadering om 10.15 uur - Zaal D

Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 tussen de federale overheid en de gewesten met betrekking tot de oprichting van een Agentschap voor Buitenlandse Handel;
nr. 2-1276/1.-
Aanwijzing van de rapporteur.- Bespreking.- Stemmingen.

GH/CO/VH/gs