Institutionele Aangelegenheden

Donderdag 1 februari 2001
vergadering om 10.15 uur


 1. Rapporteurs : de dames Iris Van Riet en Nathalie de T' Serclaes.
  1. Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen
   -----------------
   Herziening van titel II van de Grondwet, met de bedoeling er een bepaling in te voegen betreffende het recht van de vrouwen en de mannen op gelijkheid en de bevordering van de gelijke toegang tot door verkiezing verkregen en openbare mandaten;
   nr. 2-465/1 en 2.-
  2. Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen (van mevrouw Sabine de Bethune c.s.);
   nr. 2-483/1.-
  -Voortzetting van de bespreking.- Stemmingen.

  1. Voorstel van bijzondere wet tot invoeging van een artikel 60bis in de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof (van de heer Armand De Decker c.s.);
   nr. 2-622/1.-
  2. Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1 en 4 van de wet van 6 januari 1989 betreffende de wedden en pensioenen van de rechters, de referendarissen en de griffiers van het Arbitragehof (van de heer Armand De Decker c.s.);
   nr. 2-623/1.-

  Aanwijzing van de rapporteur.- Bespreking.- Stemmingen.


GH/CO/VH/gs