5-1965/2

5-1965/2

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

19 NOVEMBER 2013


Wetsvoorstel tot wijziging van de geco÷rdineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN EN VOOR DE ADMINISTRATIEVE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW THIBAUT EN DE HEER VASTERSAVENDTS


Zie verslag nr. 5-2277/3.