5-1215/2

5-1215/2

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

12 NOVEMBER 2013


Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek wat betreft de bijzondere verbeurdverklaring bij mensenhandel


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN EN VOOR DE ADMINISTRATIEVE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW THIBAUT


Zie verslag nr. 5-1881/3.