5-2453/5

5-2453/5

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

27 MAART 2014


Voorstel van resolutie ter bestrijding van genitale verminking in BelgiŽ


VERSLAG

NAMENS HET ADVIESCOMIT… VOOR GELIJKE KANSEN VOOR VROUWEN EN MANNEN UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW DETI»GE


Zie stuk nr. 5-2481/1.