5-2885/3

5-2885/3

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

24 APRIL 2014


Wetsontwerp betreffende de bevrachting en de prijsvorming in de binnenvaart, met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN