5-2821/3

5-2821/3

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

3 APRIL 2014


Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN