5-292COM

5-292COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MARDI 25 MARS 2014 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes au secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles et secrétaire d'État à la Régie des bátiments et au Développement durable sur «l'hébergement de la Justice de paix du canton d'Overijse-Zaventem, siège de Zaventem» (no 5-4789)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - In commissie stelde ik al vragen over de huisvesting van het vredegerecht van Zaventem. De nieuwe locatie is intussen bekend, maar tot op heden zijn de diensten nog niet verhuisd.

Ik had dan ook graag vernomen wanneer het vredegerecht van Zaventem eindelijk zal verhuizen. Wat is de oorzaak van het oponthoud? Hoe verliep de communicatie met het vredegerecht? Mijn indruk is alleszins dat die niet optimaal was.

De heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, en voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling. - Sinds mijn antwoord op vorige vragen van de spreker is er inzake de verplichtingen van de Regie der gebouwen niets veranderd. De zaken waartoe ik me had geëngageerd, werden effectief gehonoreerd.

De Regie huurt sinds 1 december 2013 een gedeelte van het kantoor gelegen aan de Leuvensesteenweg 510 te Zaventem om er het vredegerecht in onder te brengen. Vanaf dan konden de diensten verhuizen, maar de verhuis zelf behoort tot de bevoegdheid van de FOD Justitie. Ik stel voor dat de spreker de bevoegde minister hierover ondervraagt.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Ik heb de minister van Justitie al ondervraagd en ken haar standpunt. Ik veronderstel dat de Regie de diensten van de FOD Justitie tijdig op de hoogte heeft gebracht van het beëindigen van de werken.

De heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, en voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling. - Wekelijks of alle veertien dagen is er overleg tussen de Regie der gebouwen en medewerkers van de FOD Justitie. Het zou me dan ook ten stelligste verbazen dat een dossier waarover diverse parlementaire vragen werden gesteld, niet ter sprake zou zijn gekomen. Ik heb de indruk dat het bij de FOD Justitie eerder gaat om een budgettair probleem.