5-147

5-147

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 3 AVRIL 2014 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Projet de loi portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale (Doc. 5-2772) (Procédure d'évocation)

Discussion générale

M. le président. - M. Mahoux se réfère à son rapport écrit.

Mevrouw Elke Sleurs (N-VA). - Met deze korte stemverklaring wil ik toelichten waarom onze fractie zich zal onthouden.

Naar aanleiding van een audit van het Rekenhof en de bevindingen van een regeringscommissaris werd beslist om de DOSZ te hervormen. Die hervorming komt er uit efficiëntieoverwegingen en ook om te bezuinigen.

De regering heeft beslist dat er tussen de DOSZ en een andere instelling een samenwerking moest ontstaan die het kader van een gewone synergie overstijgt. Zo komt er een juridische en materiële integratie tussen de Dienst Overzeese Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten. De nieuwe instelling krijgt met andere woorden de naam Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels, wat mevrouw Onkelinx overigens een zeer mooie naam vindt. Het is een stap in de goede richting, maar jammer genoeg gaat het niet ver genoeg. De oefening moet worden uitgebreid tot de hele sociale zekerheid. Bovendien zijn wij voorstander van een aparte instelling voor de zogenaamde bijzondere socialezekerheidsstelsels. Om al die redenen zal onze fractie zich bij de stemming onthouden.

-La discussion générale est close.