5-2375/3

5-2375/3

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

12 DECEMBER 2013


Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEER ANCIAUX EN MEVROUW KHATTABI


Zie verslag nr. 5-2374/3.