5-2245/4

5-2245/4

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

26 NOVEMBER 2013


Wetsvoorstel houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEREN BOUSETTA EN SWENNEN


Zie verslag nr. 5-2232/5.