5-2234/4

5-2234/4

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

26 NOVEMBER 2013


Wetsvoorstel met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEREN MOUREAUX EN BEKE


Zie verslag nr. 5-2232/5.