5-1989/6

5-1989/6

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

19 NOVEMBER 2013


HERVORMING VAN DE SENAAT (II)


Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de gewesten en de gemeenschappen, ten gevolge van de hervorming van de Senaat


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEREN MOUREAUX EN BEKE


Zie verslag nr. 5-1744/5.