5-284COM

5-284COM

Commissie voor de Justitie

Handelingen

DINSDAG 11 FEBRUARI 2014 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de minister van Justitie over ęhet gebruik van medicinale cannabisĽ (nr. 5-4268)

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (sp.a). - Deze vraag vormt het tweede deel van mijn vraag aan minister Onkelinx.

Op het einde van de zomervakantie kondigde de Antwerpse burgemeester met grote bombarie de afschaffing aan van het zogenaamde lokale gedoogbeleid van cannabis, waardoor een lagere prioriteit van vervolging werd gegeven voor gebruik en bezit van kleine hoeveelheden cannabis. Die aankondiging heeft vooralsnog weinig deining veroorzaakt in het lokale drugsmilieu.

Een bepaalde categorie van cannabisgebruikers heeft sindsdien wel serieuze vragen en problemen. Zo kunnen sommige patiŽnten die lijden aan chronische pijn, MS en andere ziekten, dankzij het gebruik van medicinale cannabis met de werkzame stoffen THC (tetrahydrocannabinol) en CBD (cannabidiol) een vrij normaal leven leiden. De positieve werkingen van medicinaal cannabisgebruik is wetenschappelijk aangetoond. THC helpt de chronische en verlammende pijn van MS- en ParkinsonpatiŽnten onderdrukken. CBD helpt in gevallen van epilepsie, MS en Parkinson, spierspasmen, angstsyndromen, bipolaire stoornissen, schizofrenie, nausea, convulsies en ontstekingen, evenals bij de behandeling van hiv en aids en bij immuunziekte. De stof heeft bewezen effecten in het tegengaan van kankeraanwas bij borstkanker en bij bepaalde hersentumoren.

In verschillende landen bestaat speciaal gekweekte medicinale cannabis, een product dat aan verschillende kwaliteitseisen moet voldoen. Zo mogen er geen bestrijdingsmiddelen, zware metalen, schimmels en bacteriŽn in zitten, wat streng wordt gecontroleerd.

Uit onderzoek is gebleken dat cannabis uit het straatcircuit of bijvoorbeeld gekocht in de Nederlandse coffeeshops zeker niet beantwoordt aan de strenge kwaliteitseisen voor medicinaal gebruik. Sommige producten bevatten te hoge concentraties THC. Medicinale cannabis die in de Nederlandse apotheken beschikbaar is, voldoet hier wel aan. Die wordt namelijk geteeld onder een vergunning en onder vastgestelde en gecontroleerde omstandigheden. De verschillende medische cannabisvariŽteiten hebben altijd dezelfde samenstelling.

Het roken van de medicinale cannabis wordt ten zeerste afgeraden. Toediening gebeurt door het zetten van thee of het verdampen van de cannabis in een inhalator.

Onlangs bepleitten specialisten, waaronder economieprofessor Paul De Grauwe, KU Leuven-professor toxicologie en farmacologie Jan Tytgat en UGent-criminoloog Tom Decorte de legalisering van cannabis. Met de 400 miljoen euro die nu ingezet wordt ingezet voor een falend repressiebeleid kunnen volgens hen extra middelen gaan naar ontrading van cannabisgebruik en hulp aan verslaafden. Een door de overheid gecontroleerde cannabisproductie en -distributie zou in elk geval voor het medicinaal gebruik van cannabisproducten een meer dan welkome oplossing zijn.

Sommige patiŽnten kopen op het moment hun cannabis illegaal op straat in BelgiŽ. Anderen doen de moeite om het veiliger product te halen in Nederlandse apotheken. Het is mij niet helemaal duidelijk met welk voorschrift ze dat daar halen. Zij signaleren in elk geval wel dat de prijzen voor cannabis op straat vaak hoger zijn dan het product dat ze in de Nederlandse apotheek halen, ondanks de vaak dubieuze kwaliteit van het straatproduct.

Ik had graag vernomen op welke wijze men momenteel gebruikers van medicinale cannabis van justitiŽle vervolging vrijwaart. Zij bezitten en gebruiken - vaak op doktersadvies - al dan niet medicinale cannabis, maar voor zover ik weet, is er voor betrokkenen geen regeling om zich op legale wijze te bevoorraden in Nederland. Dat kan volgens mij nog altijd niet via de apotheek of een voorschrift van een Belgische arts zolang ons land geen definitieve werkbare wetgeving uitwerkt voor het gebruik van medicinale cannabis.

Minister Onkelinx beantwoordde mijn vraag met de verwijzing naar een werkgroep en naar de datum van 14 januari 2014. Dan zou de algemene cel drugsbeleid bepalen hoe het verder moet met de globale analyse van de problematiek. Bij die analyse moet rekening worden gehouden met alle mogelijke denksporen en adviezen, dus ook met die van de commissie over het medicinaal gebruik van cannabis. Ze antwoordde eveneens: "Ik zal erop aandringen dat het snel gaat. Op basis van die analyse kunnen dan eventueel de nodige initiatieven worden genomen." Ik had dan ook graag van de minister vernomen welke vorderingen inmiddels werden gemaakt bij de algemene cel Drugsbeleid. Ik ga er immers van uit dat haar departement bij die werkzaamheden betrokken is.

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie. - Een antwoord geven is niet eenvoudig, aangezien deze problematiek niet behoort tot de bevoegdheid van de minister van Justitie. De minister van Volksgezondheid bepaalt immers welke medicinale substanties kunnen worden verstrekt en op welke wijze, evenals welke producten worden opgenomen op de lijst van verboden verdovende middelen.

De distributie en de productie van cannabis zijn momenteel illegaal en strafbaar, zelfs op voorschrift van een geneesheer, maar het komt de minister van Justitie niet toe te oordelen over de toepassing van cannabis voor medische doeleinden. Dat moet de minister van Volksgezondheid doen die na advies van diverse raden bepaalt welke verboden verdovende middelen toch in medicinale context kunnen worden gebruikt.

Voor een meer specifiek antwoord moet ik de spreker jammer genoeg verwijzen naar de minister van Volksgezondheid.

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (sp.a). - Toch is hieraan een justitieel aspect verbonden. Kan een patiŽnt uit BelgiŽ die op voorschrift in een Nederlandse apotheek medicinale cannabis aanschaft, op ons territorium worden vervolgd?

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie. - Op ons grondgebied gelden onze wetten. Als de medicinale toepassing in BelgiŽ volgens het ministerie van Volksgezondheid verboden is, dan is die volgens Justitie natuurlijk ook verboden. Dat geldt trouwens niet alleen voor medicinale cannabis, maar voor alle producten op de lijst met verboden en verdovende middelen. De minister van Volksgezondheid bepaalt welke substanties legaal in ons land mogen worden verstrekt en op welke manier.

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (sp.a). - Om die reden had ik graag vernomen of een medewerker van het departement van minister Turtelboom lid is van de algemene cel Drugsbeleid. Die persoon kan dan in de werkgroep waarnaar minister Onkelinx verwees, het standpunt van het departement Justitie verwoorden.

Blijkbaar is die werkgroep nog niet tot conclusies gekomen. Die wacht ik dan ook af alvorens verdere stappen te doen.