5-140

5-140

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 13 FÉVRIER 2014 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil sur l'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Brasilia le 7 mai 2009 (Doc. 5-2318)

Discussion générale

M. Benoit Hellings (Ecolo), rapporteur. - Je me réfère à mon rapport écrit.

De heer Karl Vanlouwe (N-VA). - Het stemt mij tevreden dat de FOD Buitenlandse Zaken en de FOD Justitie de overbevolking in de gevangenissen in ons land aanpakken. Er moet blijkbaar nog een lange weg worden afgelegd vooraleer de nieuwe gevangenissen die onder de vorige regering werden aangekondigd, de bestaande en verouderde gevangenissen kunnen vervangen. Een andere manier om de overbevolking nu al aan te pakken, bestaat erin gevangenen die een andere nationaliteit hebben over te brengen naar hun land om daar de rest van hun straf uit te zitten. Het is dan ook positief dat er met Brazilië en ook met de Dominicaanse Republiek onderhandelingen werden gevoerd opdat deze landen hun veroordeelde onderdanen laten terugkeren om hun gevangenisstraf in eigen land uit te zitten.

Voorzitter, ik stel vast dat er geen regeringslid aanwezig is, hoewel het wel degelijk om een wetsontwerp gaat. Ik sta erop dat ik mijn opmerkingen maak in aanwezigheid van een regeringslid.

De voorzitter. - Dan onderbreken we deze bespreking in afwachting dat er een regeringslid aanwezig is.