5-140

5-140

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 13 FEBRUARI 2014 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Wilfried Vandaele aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden over «de spoorlijn Adinkerke-Duinkerke» (nr. 5-1318)

De voorzitter. - De heer Johan Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee, antwoordt.

De heer Wilfried Vandaele (N-VA). - Noord-Frankrijk investeert sterk in infrastructuur en mobiliteit. In oktober 2014 wordt de vernieuwde spoorlijn tussen Calais en Duinkerke in gebruik genomen. Het aantal verbindingen per dag wordt verhoogd van 9 naar 22 treinen.

Die investeringen bieden ook perspectieven voor ons land. Vlotte verbindingen met de buurlanden bieden mogelijkheden voor sociale, economische en culturele uitwisselingen. Het historische traject van de vernieuwde spoorlijn loopt door naar Adinkerke, waar het aansluit op spoorlijn 73 De Panne-Deinze.

De Communauté urbaine de Dunkerque, bestaande uit achttien gemeenten, ijvert voor een snelle verbinding tussen de cluster Boulogne-Calais-Duinkerke én Vlaanderen via Adinkerke. Gisteren nog protesteerde men aan Franse zijde tegen de geplande verwijdering van de bestaande sporen en wissels, omdat ze momenteel niet meer gebruikt worden. Ook aan Vlaamse kant verzetten het actiecomité Trekhaak 73 en TreinTramBus zich daartegen.

De heringebruikname van de grensoverschrijdende verbinding zou bijzonder interessant zijn, zeker omdat ze naadloos aansluit op het Kusttramnetwerk en op de rechtstreekse treinverbinding Gent-Brussel-Antwerpen.

Dat oude lijnen wel degelijk kunnen worden heropend, is eind 2013 bewezen, toen België en Frankrijk een akkoord sloten over de heropening van de goederenspoorlijn Bergen-Valenciennes.

Is de regering bereid ervoor te ijveren dat de spoorlijn Adinkerke-Duinkerke opnieuw in gebruik wordt genomen?

De heer Johan Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee. - Ik lees eerst het antwoord van minister Labille.

Infrabel bevestigt dat in het kader van een verhoogde spoorveiligheid lijn 73 tussen Diksmuide en De Panne momenteel wordt gebruikt als proeflijn voor de veiligheidsuitrusting ETCS Level 2. Daarom zal de infrastructuur in de zone De Panne met een aangepaste spreiding van de seinen vereenvoudigd worden.

Infrabel zal van de gelegenheid gebruikmaken om in die zone enkele honderden meters ongebruikte sporen op te breken, samen met de sporen van het reeds buiten dienst gestelde vak tussen De Panne en de Franse grens.

Minister Labille zal aan de NMBS en aan Infrabel vragen dat ze hun analyse over deze lijn nakijken.

Persoonlijk vind ik ook dat de regering daarop moet aandringen. In een reactie op de problematiek in de kranten laat Infrabel weten dat het zijn analyse van de grensoverschrijdende verbinding met Frankrijk gerust willen herbekijken, maar het laat ook uitschijnen dat de lijn ingeval van heringebruikname hoe dan ook dient te worden vernieuwd. Over meer informatie beschik ik nu niet.

Ik sluit me dus aan bij collega Labille.

De heer Wilfried Vandaele (N-VA). - Het verbaast me niet dat ook minister Vande Lanotte belangstelling heeft voor dat dossier.

Hopelijk kan een en ander door de regering opnieuw worden bekeken, zodat Frankrijk een omstandig antwoord kan krijgen ingeval het daarover een vraag stelt.