5-381/3

5-381/3

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

23 JANUARI 2014


Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen te waarborgen onder de leden van het Grondwettelijk Hof


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW KHATTABI EN DE HEER VANLOUWE


Zie verslag nr. 5-2438/3.