5-1353/5

5-1353/5

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

3 DECEMBER 2013


Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 125 van de programmawet (I) van 27 december 2006, om asbestslachtoffers de mogelijkheid te geven een vordering in te stellen tot het bekomen van een integrale schadevergoeding jegens de aansprakelijke derde


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE DAMES LIJNEN EN SA¤DI


Zie het verslag 5-2279/2.