5-135

5-135

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 9 JANUARI 2014 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de vrije meningsuiting en de mensenrechten in de Russische Federatie (van de heer Bert Anciaux c.s.; Stuk 5-2337)

De voorzitster. - We stemmen over amendement 4 van de heer Hellings.

M. Benoit Hellings (Ecolo). - J'informe mes collègues du parti socialiste que je vais envoyer mes amendements à notre collègue Olivier Henry de la Chambre.

Stemming 1

Aanwezig: 56
Voor: 5
Tegen: 35
Onthoudingen: 16

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor de amendementen 5, 6, 7 en 8 van de heer Hellings. Deze amendementen zijn dus niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over het voorstel van resolutie.

Stemming 2

Aanwezig: 57
Voor: 54
Tegen: 0
Onthoudingen: 3

Mme Zakia Khattabi (Ecolo). - Je me suis abstenue au nom de mon groupe, à la suite du débat et du rejet des amendements qui ont été déposés. Nous avons ainsi raté une occasion de renforcer le texte. La déclaration de notre collègue Mieke Vogels était très claire. Par mon abstention, c'est le manque d'ambition du texte que je souligne.

De heer Patrick De Groote (N-VA). - Ik wilde voorstemmen.

-De resolutie is aangenomen. Zij zal worden overgezonden aan de eerste minister en aan de minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken.