5-260COM

5-260COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 20 NOVEMBRE 2013 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique sur «la mobilisation de fonctionnaires supplémentaires pour les dossiers de régularisation fiscale» (no 5-4178)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Volgens een bericht dat in De Standaard in de loop van de maand september verscheen, zouden 50 extra ambtenaren worden ingezet om de berg dossiers inzake fiscale regularisatie door te ploegen.

De extra ambtenaren zouden nodig zijn om het bedrag van 488 miljoen euro, ingeschreven in de begroting als opbrengst van de fiscale regularisatie, dit jaar te kunnen behalen.

Volgens de woordvoerder van de FOD Financiën zou het contactpunt Regularisaties in een eerste fase met 25 ambtenaren in november nog eens met 25 ambtenaren worden versterkt.

Omdat het bericht me niet geheel duidelijk is, zou ik graag een antwoord krijgen op een paar vragen.

Vanwaar komen de eerste 25 ambtenaren? Betreft het nieuwe indienstnemingen of stellen andere diensten van de FOD Financiën extra ambtenaren ter beschikking? In het tweede geval, van welke diensten zijn die 25 ambtenaren afkomstig?

Wanneer konden de eerste 25 ambtenaren aan de slag met de dossiers inzake fiscale regularisatie en heeft dat al een gunstig effect gehad op de verwerking van de achterstand?

Welke diensten stellen de 25 ambtenaren ter beschikking die in november zouden worden ingezet?

Wanneer kunnen de voor november aangekondigde 25 ambtenaren ingezet worden voor de afhandeling van de fiscale regularisatieaangiften?

Hoe is het totale aantal ambtenaren die de dossiers fiscale regularisatie verwerken, uiteindelijk over beide taalrollen verdeeld?

Welke andere taken kan de FOD Financiën door de verschuiving van personeel naar het contactpunt Regularisaties niet uitvoeren?

De heer Koen Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken. - Er werden 42 extra Nederlandstalige en 45 extra Franstalige ambtenaren ingezet voor de afhandeling van de dossiers fiscale regularisatie. Die ambtenaren komen van de Algemene Administratie van de fiscaliteit. Het gaat zowel om nieuwe indienstnemingen als om personen die reeds bij die administratie werkzaam waren. Na een korte periode van interne opleiding konden de ambtenaren onmiddellijk aan de slag gaan. Daardoor is reeds een deel van de achterstand weggewerkt. De ambtenaren die voor november werden aangekondigd, werden op 5 november ter beschikking gesteld en waren onmiddellijk inzetbaar voor de afhandeling van de dossiers fiscale regularisatie.

Momenteel zijn er in totaal 57 Nederlandstalige en 56 Franstalige ambtenaren werkzaam bij het contactpunt Regularisaties.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Op een aantal vragen heeft de minister heel precies geantwoord; het antwoord op een aantal andere liet hij in het midden.

Kan de minister meedelen hoeveel nieuwe ambtenaren werden aangenomen voor de fiscale regularisaties?

Welk deel van de achterstand is al weggewerkt?

De heer Koen Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken. - Specifiek voor de regularisaties hebben we geen ambtenaren in dienst genomen. Wel hebben we nieuw in dienst getreden ambtenaren voor de regularisaties ingezet. We hadden bijvoorbeeld ambtenaren in dienst genomen voor de BBI, maar hebben hun dan gevraagd of ze de eerste maanden niet voor de fiscale regularisaties wilden werken.