5-129

5-129

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 5 DÉCEMBRE 2013 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Statut des experts en matière pénale (Doc. 5-2138)

Discussion

Mme la présidente. - M. Vastersavendts se réfère à son rapport écrit.

Mevrouw Inge Faes (N-VA). - Als voorzitter van de werkgroep wil ik toch even aanstippen dat het een nuttige oefening was om samen met de deskundigen op het terrein te bekijken wat momenteel de problemen zijn.

Zes punten zijn belangrijk: de regeling van een wettelijk statuut, de oprichting van een nationaal register, een duidelijke regelgeving voor de rol van de deskundigen, de nood aan organisatie en erkenning van de opleiding van forensische psychiatrie voor deskundigen, de dringende nood aan een snelle en correcte vergoeding en tot slot de nood aan uniforme statistieken en een betere wetenschappelijke ondersteuning.

Vele mensen op het terrein wachten op een duidelijke structuur en een duidelijk kader. Om te vermijden dat de deskundigen in de strafrechtsketen afhaken, moet daar dringend werk van worden gemaakt.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - Er is inderdaad een grote vraag naar een betere verloning en een betere manier van werken.

De Senaat moet nagaan wat precies verbeterd kan worden. Het is goed dat het statuut van deskundigen in strafzaken op de agenda staat, maar het statuut van dit statuut blijft onduidelijk. Het is een stap in de goede richting, maar het betreft alleen maar het statuut van de deskundigen. Dit is geen wetsvoorstel. Er zal meer nodig zijn dan wat er nu voorligt. Om die reden zal de Vlaams Belangfractie zich onthouden.

-La discussion est close.

-Il sera procédé ultérieurement au vote sur les recommandations de la commission de la Justice.