5-124

5-124

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 21 NOVEMBRE 2013 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Martine Taelman au ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes sur «l'électrification de la ligne ferroviaire 15 Herentals-Mol» (no 5-1180)

Mevrouw Martine Taelman (Open Vld). - In 2012 is er eindelijk gestart met de elektrificatie van spoorlijn 15 Herentals-Mol, een dossier dat al meer dan dertig jaar aansleepte. De voorganger van minister Labille liet destijds weten dat de werken in de loop van 2014 afgerond zouden zijn, net op tijd dus voor de volledig vernieuwde dienstregeling die eind 2014 in werking treedt.

Gisteren kondigde het ACV echter aan dat de werken pas eind 2015 zouden worden afgerond. Dat wil zeggen: een vertraging van zowat anderhalf jaar, waardoor de lijn pas klaar zal zijn na de volledige vernieuwing van de dienstregeling. Dat betekent dat de reizigers uit de Kempen en het noorden van Limburg alweer in de kou blijven staan. En dat laatste is soms letterlijk te nemen: doordat op de niet-geëlektrificeerde lijn enkel oud materieel kan worden ingezet, heb ik zelf deze week nog meer dan een uur in een onverwarmde trein gezeten. Vorige week werd de trein afgeschaft wegens technische problemen, en stonden de reizigers ook al letterlijk in de kou.

De elektrificatie van de spoorlijn Herentals-Mol was steeds een enorme prioriteit voor deze regio en moet dan ook onverkort worden afgewerkt.

Kan de minister bevestigen dat de werken voor de elektrificatie van de spoorlijn Herentals-Mol een absolute prioriteit blijven, ook in de hypothese van eventuele besparingen bij Infrabel? Kan de minister bevestigen dat de timing van medio 2014 wordt gehaald?

Zal het nieuwe vervoersplan dat eind 2014 ingaat, voor de reizigers uit de Kempen en Noord-Limburg eindelijk zorgen voor stipte en gegarandeerde verbindingen naar Brussel en Antwerpen? Zullen de reizigers met andere woorden de voordelen van de elektrificatie al ondervinden bij het ingaan van de nieuwe dienstregeling?

De heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden. - Volgens Infrabel blijft de elektrificatie van het baanvak Mol-Herentals, voor zover er financiële middelen beschikbaar zijn, geagendeerd en gebudgetteerd zoals bepaald in het meerjarenplan voor de investeringen.

Zelf zal ik Infrabel ook herinneren aan de getrouwe uitvoering van de investeringen in overeenstemming met het genoemde meerjarenplan dat de ministerraad op 19 juli 2013 heeft goedgekeurd.

Zolang het baanvak Herentals-Mol nog niet is geëlektrificeerd, zal de NMBS verder dieselmotorstellen inzetten.

Tegen december 2014 is een nieuw vervoersplan in de maak. Dat plan gaat uit van gemeenschappelijke normen tussen Infrabel en de NMBS inzake het vermogen. Op die manier kan de stiptheid worden verbeterd op het hele net en dus ook in de Zuiderkempen en Noord-Limburg.

Mevrouw Martine Taelman (Open Vld). - Het antwoord van de minister was niet zo duidelijk. Heb ik goed begrepen dat de werken tegen einde 2014 zullen zijn afgerond en dat besparingen bij Infrabel een nieuw vervoersplan met een geëlektrificeerde lijn niet in de weg staan?

Aan de lichaamstaal van de minister merk ik dat hij die vraag bevestigend beantwoordt!