5-2245/6

5-2245/6

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

28 NOVEMBER 2013


Wetsvoorstel houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN OVERGEZONDEN AAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS (1)


De in plenaire vergadering aangenomen tekst is dezelfde als de door de commissie geamendeerde tekst (zie stuk nr. 5-2245/5).

Brussel, 28 november 2013.

De voorzitster van de Senaat,
Sabine de BETHUNE.
De griffier van de Senaat,
Hugo HONDEQUIN.

(1) Artikel 81 van de Grondwet.