5-1721/3

5-1721/3

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

24 SEPTEMBER 2013


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Voorstel tot herziening van artikel 44 van de Grondwet


AMENDEMENTEN


Nr. 2 VAN DE HEER VANLOUWE C.S.

Enig artikel

In het 1, na de zin  De Senaat is een niet-permanent orgaan.  de volgende zin toevoegen :  De Senaat vergadert enkel in functie van de taken beschreven in de Grondwet.

Verantwoording

De Senaat wordt na de hervorming bestempeld als een niet-permanent orgaan. Uit de toelichting bij het voorstel nr. 5-1721/1 blijkt dat dit niet-permanente karakter nog geregeld moet worden in het reglement van de Senaat. Op zich wijzigt deze uitleg niet veel aan de actuele situatie. Ook nu regelt het reglement de wijze en de frequentie waarmee de Senaat bijeenkomt. Ook is de Senaat nu niet permanent in vergadering tijdens een zitting.

Om het verschil met de Kamer van volksvertegenwoordigers te verduidelijken en meer bepaald het verschil tussen het permanent en het niet-permanent karakter, is het noodzakelijk dit in de Grondwet nader te bepalen.

Aangezien de bevoegdheden van de hervormde Senaat beperkt worden, is het logisch de bijeenkomsten van deze hervormde Senaat te koppelen aan de effectieve bevoegdheden. Het gaat dan om het wetgevend werk waarvoor de Senaat zelf nog bevoegd is (voornamelijk Grondwet en bijzondere wetten) en het informatieverslag.

Karl VANLOUWE.
Lieve MAES.
Huub BROERS.