5-118

5-118

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 10 OKTOBER 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de staatssecretaris voor Staatshervorming en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling over «het uitblijven van een beslissing betreffende een nieuwe Antwerpse gevangenis in Wilrijk» (nr. 5-1125)

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (sp.a). - De huidige gevangenis van Antwerpen ligt in de Begijnenstraat, pal in het centrum van de stad binnen de voormalige Spaanse vesten. Het complex dateert van 1855 en is bij sommigen bekend onder de jolige naam `Hotel Den Houten Lepel'.

Zo jolig is de situatie evenwel niet voor de `gasten' en het personeel. Zij worden dagelijks geconfronteerd met de lasten van het historische bouwwerk en de tekortschietende infrastructuur, zoals het gebrekkige sanitair. De dubbele functie als arresthuis en als gevangenis leidde tot overbevolking. Het gebouw is geschikt voor 550 bewoners, maar heeft bij tijden tot 1300 personen geherbergd.

Voor zover ik weet, is er een principieel akkoord om een nieuw arresthuis te bouwen op de terreinen van de voormalige rijkswachtkazerne in Wilrijk, op gronden die eigendom zijn van de federale overheid. De huidige gevangenis staat op een terrein van de stad Antwerpen. Mocht de optie Wilrijk niet doorgaan, dan worden als alternatief twee zones in het zuiden van Antwerpen genoemd: de zogenaamde Konijnenwei, naast het Justitiepaleis en eigendom van Infrabel, of de terreinen van Blue Gate op Petroleum Zuid.

Als in een van die twee alternatieve locaties een gevangenis gepland wordt, moet het ruimtelijk uitvoeringsplan worden gewijzigd en moet het terrein een herbestemming krijgen als zone voor openbaar nut, een tijdrovende procedure. Bovendien moeten de terreinen van Blue Gate grondig worden gesaneerd wegens een historische vervuiling met olie en zware metalen.

Klopt het dat de vestigingsplaats Wilrijk de snelste optie is om de Begijnenstraat te verlaten en Antwerpen van een hedendaagse, moderne gevangenis te voorzien? Hoe ziet de planning over de komende jaren eruit als Wilrijk wordt gekozen? En hoe als een van de alternatieve locaties wordt geselecteerd?

Als er voor een alternatieve locatie wordt gekozen, moet de federale overheid dan zelf de terreinen aankopen en eventueel saneren? Of moet de stad Antwerpen voor de aankoop instaan? Wat zal er in dat geval gebeuren met de gebouwen en gronden in Wilrijk?

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie. - De geschiktheid van de voormalige site van Petroleum Zuid wordt nu al een paar maanden onderzocht. Die locatie heeft als voordeel dat ze dicht bij het Antwerpse justitiepaleis ligt.

Petroleum Zuid is evenwel ook de locatie voor het duurzamebedrijventerrein Blue Gate Antwerp. Momenteel onderhandelen het stadsbestuur van Antwerpen, Blue Gate Antwerp, maar ook Infrabel en NMBS Holding, die eigenaar zijn van een deel van de gronden, dan ook over alle technische en vastgoedmatige voorwaarden die moeten worden vervuld voordat de eigenlijke inplanting kan worden gerealiseerd.

Die aspecten vallen buiten mijn bevoegdheid als minister van Justitie. Voor meer uitleg verwijs ik dan ook naar de staatssecretaris bevoegd voor de Regie der gebouwen.

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (sp.a). - Ik ben niet echt tevreden met het antwoord van de minister. Alle parlementsleden die over dit onderwerp aan de minister of aan staatssecretaris Verherstraeten een vraag stellen, worden van het kastje naar de muur gestuurd.

Intussen leven de arrestanten en de gevangenen in de Begijnenstraat in mensonterende omstandigheden. De minister gaf ook geen planning voor de site van Petroleum Zuid. De bedrijven op die site willen niet dat daar een gevangenis komt. Bovendien moet de site worden gesaneerd. In Wilrijk daarentegen staat er een gebouw zowat kant en klaar; de voormalige rijkswachtkazerne kan gemakkelijk tot een moderne en humane gevangenis worden omgebouwd.