5-2215/2

5-2215/2

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

18 JULI 2013


Wetsontwerp tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiŽle producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de Autoriteit voor FinanciŽle Diensten en Markten en houdende diverse bepalingen (II)


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIňN EN VOOR DE ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEREN DAEMS EN SIQUET


Zie verslag nr. 5-2214/2.