5-2214/3

5-2214/3

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

18 JULI 2013


Wetsontwerp tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiŽle producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de Autoriteit voor FinanciŽle Diensten en Markten en houdende diverse bepalingen (I)


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN