5-245COM

5-245COM

Commission de l’Intérieur et des Affaires administratives

Annales

MARDI 16 JUILLET 2013 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de M. Yves Buysse à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances sur «la pénurie de personnel à la police de la navigation» (no 5-3839)

De heer Yves Buysse (VB). - Begin dit jaar raakte bekend dat de diensten van de scheepvaartpolitie in Oostende en Zeebrugge met een ernstig personeelstekort kampen. De korpsen zouden slechts over drie vierde van het aantal personeelsleden beschikken dat normaal nodig is om de goede werking te waarborgen.

In januari werd de zaak ook door het ACV aangekaart. De vakbond wees erop dat de scheepvaartpolitie over steeds minder manschappen kan beschikken en kondigde meteen ook aan dringend met de politietop rond de tafel te willen zitten, aangezien de algemene veiligheid stilaan in het gedrang dreigde te komen.

Aangezien het illegalenprobleem nu geleidelijk richting Zeebrugge verschuift, horen we ook daar hernieuwde vragen naar personeel en middelen. Zo konden we op 15 juni in de streekpers lezen: "De plotse stijging van het aantal illegalen zorgt bij de Zeebrugse scheepvaartpolitie voor heel wat meer werk. `Maar de middelen blijven dezelfde', klinkt het. `Het water staat ons dus echt wel aan de lippen. We waren al onderbemand en nu komt er nog eens zoveel extra werk bij. Wij stellen processen-verbaal op, nemen foto's en vingerafdrukken en verhoren die mensen indien mogelijk. Daar kruipt telkens behoorlijk wat tijd in.'"

Is er ondertussen al overleg geweest tussen de minister en de vertegenwoordigers van de scheepvaartpolitie? Zo ja, welke concrete toezeggingen heeft de minister gedaan? Welke concrete tekorten moeten worden ingevuld? Welke maatregelen werden ondertussen genomen om het probleem van het personeelstekort bij de scheepvaartpolitie van Zeebrugge en Oostende op te lossen?

Is er sprake van verminderde controles van binnenvarende schepen? Is er sprake van verminderde controles op drugs en/of illegale immigratie? In februari 2011 werd er reeds voor gewaarschuwd dat het aantal mensen dat doorgaans voor een grenscontrole wordt ingezet, sterk onder het minimum ligt dat door het Schengenverdrag is vastgesteld. Is dat ook vandaag nog het geval?

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - Bij de SPN Oostende waren er in juni 2013 in het totaal 61 van de 80 personeelsleden aanwezig, bij de SPN Zeebrugge waren dat er 68 op 81. Er zijn momenteel 3 posten voor inspecteur vacant in Oostende en 1 in Zeebrugge. Daarnaast zullen er, zoals ik heb voorgesteld, in de loop van 2013 nog 6 posten bijkomen in Oostende en 4 in Zeebrugge. Ze maken deel uit van de 100 extra eenheden die ik voor de federale politiek heb gekregen.

Er is geen sprake van minder controle op drugs en/of illegale immigratie en we kregen ook geen opmerkingen van de evaluatiecommissie die via controles nagaat of de lidstaten aan de Schengennormen voldoen.

We hebben twee keer honderd extra eenheden voor de federale politie gekregen. Honderd gingen er vorig jaar naar de spoorwegpolitie en van de nog eens honderd die er dit jaar zijn bijgekomen, ging er een gedeelte naar de scheepvaartpolitie. Dat is op zich al goed nieuws, maar natuurlijk is er nog meer te doen.

De heer Yves Buysse (VB). - De minister kent natuurlijk het probleem van het stijgende aantal illegalen en de verschuiving van het probleem van Oostende naar Zeebrugge. Voordien al klaagde men in Zeebrugge over een tekort aan manschappen. Wat zal daar nu concreet aan veranderen? Ik geloof nooit dat het probleem op te lossen is met het doorschuiven van één of twee mensen. Wat zal er concreet gebeuren om te vermijden dat de zaken in Zeebrugge escaleren en we zoveel jaar terug in de tijd worden geslingerd?

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - De situatie in Zeebrugge is maar tijdelijk en heeft alles te maken met het feit dat een ferrymaatschappij half april is gestopt met haar overvaarten naar Engeland. Het probleem in Zeebrugge wordt van zeer nabij gevolgd door de lokale politie van Brugge in samenwerking met de SPN van Zeebrugge en de SPN van Oostende. Iedereen werkt er intensief samen om het tijdelijk probleem in de gaten te houden en het hoofd te bieden.

(La séance est levée à 12 h 40.)