5-244COM

5-244COM

Commission des Relations extérieures et de la Défense

Annales

MERCREDI 10 JUILLET 2013 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur «la déclaration d'intention du président des États-Unis de réduire l'arsenal nucléaire d'un tiers» (no 5-3754)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - In zijn recente toespraak aan de Berlijnse Brandenburger Tor stelde president Obama het doel voorop om de nucleaire wapenarsenalen verder en significant af te bouwen. Obama engageerde zich heel uitdrukkelijk om de tactische nucleaire wapens op het Europese grondgebied te verwijderen. Deze uitspraken komen geenszins als een verrassing. De VS maakte de voorbije jaren via verschillende wegen duidelijk dat deze tactische wapens gerust weg mogen. Het is immers voor een president weinig geloofwaardig om over nucleaire proliferatie te spreken als zijn land de enige natie te wereld is die nucleaire wapens op buitenlands grondgebied stationeert.

De aanwezigheid daarvan heeft voor de VS alleen nog waarde als pasmunt in de onderhandelingen met Rusland. Ik noem het zelfs potentieel heel kostelijke pasmunt, in de zekerheid dat deze wapens inmiddels militair volledig gedateerd en overbodig zijn en dat ze een dringende en dure onderhoudsbeurt nodig hebben.

Het grootste verzet komt van enkele koppige Europese landen, die door de unanimiteitsval binnen de NAVO-beslissingsstructuur elke vooruitgang kunnen blokkeren. België heeft hieromtrent steeds een dubbelzinnige houding ingenomen. In retoriek blinkt ons land uit in voluntarisme aangaande de problematiek van de nucleaire proliferatie en ontwapening, maar in zijn daden toont België zich telkens een sterke aanhanger van de status-quo.

Allicht heeft de minister van Landsverdediging een verborgen agenda en ziet hij zichzelf als toekomstig secretaris-generaal van de NAVO. Sommigen beweren dat dit een van de redenen is waarom hij tamelijk stroef reageert inzake het bannen van de tactische nucleaire wapens op ons grondgebied.

Moeten we het momentum niet aangrijpen om de VS en de Europese partners op het juiste spoor te zetten, zodat de nucleaire wapens in Europa kunnen worden verwijderd? Ze hebben immers geen nut en kosten veel geld. Het zou toch mooi zijn als we in deze legislatuur niet alleen de zesde staatshervorming kunnen realiseren, maar tevens België kernvrij maken.

De heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken. - Ik verwelkom de aankondiging van president Obama in zijn recente toespraak te Berlijn. Niet alleen zette hij als nieuw streefdoel een vermindering met een derde van het strategisch kernwapenarsenaal voorop, maar hij bepleitte ook voor een vermindering van de tactische kernwapens in Europa. Ik heb mijn tevredenheid hierover trouwens meteen publiek kenbaar gemaakt.

De aankondiging van president Obama en de verdere Amerikaanse beleidsoriëntaties inzake het nucleair wapenbeleid maakten al het voorwerp uit van bilaterale besprekingen met ons land. De VS mikt niet alleen op de reducties van de kernwapenarsenalen, maar plant tevens om de rol van nucleaire wapens in de Amerikaanse defensiestrategie te verminderen. Dat vormt een belangrijk aspect in het engagement dat de kernwapenstaten hebben genomen in het kader van het non-proliferatieverdrag.

België deelt de visie van president Obama omtrent een wereld zonder kernwapens. Ons land heeft stelselmatig gepleit voor nieuwe onderhandelingen tussen de VS en Rusland over nucleaire ontwapening, waarbij ook de tactische nucleaire wapens aan bod zouden komen. Ik hoop dat Rusland uiteindelijk positief zal reageren op de Amerikaanse voorstellen.

Zoals president Obama erkent in zijn toespraak, dient de kwestie van tactische nucleaire wapens in Europa het voorwerp uit te maken van consultaties binnen de NAVO. Daarbij dient rekening te worden gehouden met het principe van ondeelbaarheid van de veiligheid binnen het Bondgenootschap en met de verwachting van reciprociteit tussen de NAVO en Rusland. Op het pad naar reducties is het tevens noodzakelijk om meer transparantie te creëren en vertrouwenwekkende maatregelen met Rusland overeen te komen. De NAVO-Rusland Raad is het gepaste vehikel daarvoor en ik werk dan ook hard om dit overlegorgaan zo goed mogelijk te laten functioneren.

Samen met andere bondgenoten wil ons land een pakket vertrouwenwekkende maatregelen uitwerken en aan Rusland voorleggen. Concrete afspraken maken over verhoogde transparantie is een complex proces, maar het is een essentiële stap in de richting van een kernwapenvrije wereld gebaseerd op onomkeerbare, verifieerbare en juridisch bindende ontwapeningsakkoorden.