5-244COM

5-244COM

Commission des Relations extérieures et de la Défense

Annales

MERCREDI 10 JUILLET 2013 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur «ses voeux explicites de poursuite de la bonne collaboration avec le nouveau premier ministre israélien» (no 5-3340)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - De minister kent ongetwijfeld de meer dan twijfelachtige reputatie van het Israëlische regime en van premier Netanyahu. Zowat alle internationale fora hebben dit regime herhaaldelijk en in de meest duidelijke bewoordingen veroordeeld voor tal van ernstige en systematische inbreuken op een lange rist internationale conventies. Het gaat over de illegale bezettingen en nederzettingen, over het bouwen van de muur van de schande, over de systematische verdrukking, vernedering, maar ook uithongering van de Palestijnse bevolking in de Gazastrook, ook wel de grootste openluchtgevangenis van de wereld genoemd, over de wijze waarop minderjarige betogers worden aangehouden, opgesloten en behandeld en over nog een nagenoeg oneindig lange opsomming van overtredingen, meestal tegen mensenrechten. Daarnaast heeft Israël zich helemaal illegaal tot een atoommacht ontwikkeld en ontsnapt het systematisch aan elke kritiek hierop.

Dit in tegenstelling tot andere landen, bijvoorbeeld Iran en Irak. Dat laatste land was ooit het slachtoffer van een oorlog vanwege vermeende massavernietigingswapens.

Naar aanleiding van de herverkiezing van premier Netanyahu las ik in een persbericht van 9 maart jongstleden: "Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders feliciteert premier Benjamin Netanyahu met de vorming van een nieuwe regering en dus met de tweede ambtstermijn van de premier. Hij kijkt ernaar uit om de goede samenwerking voort te zetten."

Uiteraard gelden er binnen de internationale diplomatie conventies van beleefdheid en hoffelijkheid, maar hoe staat de minister tegenover dit regime? Hoe kan de resem internationale overtredingen worden teruggeschroefd?

De heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken. - Een eerste minister feliciteren met zijn herverkiezing en de vorming van een regering is een vorm van elementaire beleefdheid. Onze goede relaties met de Staat Israël mogen niet belemmerd worden door het vredesproces, dat wij ten volle steunen en dat de Amerikanen, met de steun van de EU opnieuw trachten op de juiste sporen te zetten.

Het is in die zin dat ik me heb uitgedrukt. Ik nodig de heer Anciaux trouwens uit mijn volledige verklaring dienaangaande te lezen, waarin ik verduidelijk dat ik hoop dat de nieuwe regering snel de dialoog met de Palestijnen zal heropstarten om vrede en veiligheid te brengen. Ik roep de twee partijen op hun verantwoordelijkheid te nemen en niets te doen wat het vredesproces in gevaar kan brengen.

Ik herhaal dat er een evenwichtige tweestatenoplossing moet worden gevonden. Dat is in het belang van de twee partijen en van de hele regio. Daarom steunen wij alle initiatieven ter zake en vragen we Israël te stoppen met initiatieven zoals de bezetting, die de tweestatenoplossing tegengaan.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik dank de minister voor het antwoord. Uiteraard begrijp ik dat hij felicitaties overmaakt, dat we het vredesproces niet mogen belemmeren en dat we vanuit Europa ten opzichte van Israël wat moeite moeten doen.

De vrede in het Midden-Oosten blijft de grootste prioriteit voor de tweede ambtstermijn van president Obama. Ik hoop dat er eindelijk een stap vooruit kan worden gezet. Ik ben er ook van overtuigd dat Europa, evenals de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, initiatieven zal nemen.