5-238COM

5-238COM

Commission de l’Intérieur et des Affaires administratives

Annales

MARDI 2 JUILLET 2013 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances sur «l'intervention de bourgmestres dans les affaires de police» (no 5-3610)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik verwijs naar een voorval van enkele weken geleden in het mooie Aarschot.

De voetbalclub van een deelgemeente speelt een belangrijke derby. Daar komt veel volk naar kijken, met een verhoogde parkeerdruk in de onmiddellijke omgeving van het voetbalterrein als ongewenst neveneffect. Geen probleem, de supporters raken hun wagen wel kwijt, ten overvloede op plaatsen die daarvoor niet geschikt en dus ook verboden zijn. De politie stelt dat vast en schrijft heel voorspelbaar de nodige processen-verbaal uit.

De voorzitter van de voetbalploeg kan die politiële beroepsernst echter niet echt waarderen en neemt prompt contact op met de burgemeester. Die heeft vanzelfsprekend een groot hart voor voetbalsupporters, telefoneert dus even prompt naar zijn politiechef met het verzoek "er iets aan te doen". Het effect van de interventie is spectaculair. Luttele minuten later knalt een positief bericht over de schare voetbalfans: alle boetes worden ingetrokken, geen foutparkeerder zal voor zijn overtreding worden gestraft. Een groot gejuich stijgt op.

Het klinkt idyllisch, maar het is de werkelijkheid en het gebeurt geregeld, niet alleen in Rillaar, deelgemeente van Aarschot. Het is zelfs menselijk, maar er rijzen toch enkele vragen bij.

Hoe bekijkt de minister dergelijke interventies? Is zoiets vandaag nog mogelijk, dan wel gewenst? Behoort het tot de cultuur van onze samenleving? Elke burgemeester wordt onvermijdelijk met zulke problemen geconfronteerd en grijpt soms ook in. Welke richtlijnen gelden er, welke aanpak? Daarover wil ik graag de mening van de minister kennen.

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - Een dergelijke actie is uiteraard totaal onaanvaardbaar en hoe dan ook onwettig. Ik heb net als de heer Anciaux vernomen dat de stadionomroeper van FC Rillaar aan de supporters heeft meegedeeld: "Wie zijn auto op het fietspad heeft gezet, hoeft niet bang te zijn, jullie zullen geen boete krijgen." Dat kan uiteraard niet. Het parket is van het incident op de hoogte gebracht en zal beslissen of er al dan niet een onderzoek wordt opgestart. Voor verdere informatie verwijs ik naar mijn collega van Justitie.

Er bestaat ook een tuchtprocedure, maar die wordt bepaald door de tuchtoverheid. Voor deze materie heb ik als minister van Binnenlandse Zaken geen onmiddellijke bevoegdheden. Volgens de korpschef heeft de lokale politie tot nog toe geen pv's opgesteld ten laste van overtreders en heeft de burgemeester geen richtlijnen gegeven. Er heerst dus een zekere onduidelijkheid over deze zaak.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik begrijp dat de minister van Binnenlandse Zaken niet anders kan dan zeggen dat het onaanvaardbaar en onwettig is en ik steun haar daarin. Ik kan me voorstellen dat een burgemeester het in de praktijk niet altijd gemakkelijk heeft, maar het moet duidelijk zijn dat over zulke zaken niet kan worden gemarchandeerd.