5-2075/1

5-2075/1

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

13 MEI 2013


Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument wat de parkeertarieven betreft

(Ingediend door de heer Rik Daems c.s.)


Dit wetsvoorstel herneemt de tekst van het voorstel dat op 14 juni 2012 in de Senaat werd ingediend door de heer Tommelein (stuk Senaat, nr. 5-1668/1).

Het voorstel wordt opnieuw ingediend aangezien de oorspronkelijke auteur de Senaat heeft verlaten.

6 mei 2013.

Rik DAEMS.
Jean-Jacques DE GUCHT.
Guido DE PADT.
Nele LIJNEN.
Martine TAELMAN.
Yoeri VASTERSAVENDTS.