5-2058/1

5-2058/1

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

13 MEI 2013


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit

(Verklaring van de wetgevende macht, zie  Belgisch Staatsblad  nr. 135, tweede uitgave, van 7 mei 2010)

Voorstel tot herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6, ter vrijwaring van de vrijheid van handel en nijverheid

(Ingediend door mevrouw Martine Taelman c.s.)


Dit voorstel tot herziening van de Grondwet herneemt de tekst van het voorstel dat op 16 augustus 2010 in de Senaat werd ingediend door de heren Tommelein en De Croo (stuk Senaat, nr. 5-19/1).

Het voorstel wordt opnieuw ingediend aangezien de oorspronkelijke auteurs de Senaat hebben verlaten.

6 mei 2013.

Martine TAELMAN.
Rik DAEMS.
Jean-Jacques DE GUCHT.
Guido DE PADT.
Nele LIJNEN.
Yoeri VASTERSAVENDTS.