5-2160/3

5-2160/3

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

27 JUNI 2013


Wetsontwerp houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN