5-102

5-102

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 16 MAI 2013 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Proposition de loi complétant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, en vue d'élargir la compétence de contrôle de la Cellule de traitement des informations financières en ce qui concerne l'extrémisme (de M. Yoeri Vastersavendts et consorts ; Doc. 5-1873)

Vote no 2

Présents : 60
Pour : 44
Contre : 11
Abstentions : 5

Mevrouw Freya Piryns (Groen). - Onze fractie steunt uiteraard het doel van het wetsvoorstel. We vinden immers dat alles in het werk moet worden gesteld om de financiering van terrorisme tegen te gaan op alle mogelijke manieren. Het wetsvoorstel blijft echter vaag. Vele collega's hebben in de commissie gezegd dat er geen duidelijke omschrijving gegeven werd voor het woord extremisme. De door de meerderheid geboden oplossing is nog steeds niet duidelijk genoeg. Vandaar onze onthouding.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - Ik heb mij, zoals aangekondigd, onthouden, maar de andere leden van onze fractie hebben voor het voorstel gestemd. We staan wel achter dit wetsvoorstel, vooral als het wordt toegepast zoals bedoeld door de Cel Financiële Informatieverwerking, namelijk duidelijk gericht tegen de financiering van gewelddaden en terrorisme, maar niets meer.

Voor ons is de definitie van het begrip extremisme nog altijd niet wat ze zou moeten zijn. Het is nog steeds de definitie zoals ze in 1998 werd vastgelegd en ze kan ruim geïnterpreteerd worden. Ik vind dat de vrije meningsuiting in geen geval beperkt mag worden. Vandaar mijn onthouding.

-La proposition de loi est adoptée.

-Le projet de loi sera transmis à la Chambre des représentants.