5-222COM

5-222COM

Commission de la Justice

Annales

MERCREDI 8 MAI 2013 - S…ANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux ŗ la ministre de la Justice sur ęl'imminence de la prescription de l'affaire des Tueries du BrabantĽ (no 5-3197)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Kort geleden bleek na onderzoek dat een aantal bewijsstukken in verband met de Bende Van Nijvel, die in november 1986 uit het kanaal Brussel-Charleroi waren gevist, op dat moment minder dan een jaar in het water lagen. Dat voedt de geruchten en overwegingen dat het schimmige onderzoek naar de bende van Nijvel werd gemanipuleerd. De opgedoken bewijsstukken, onder andere wapens, bankbiljetten en een kogelvrij vest, zouden immers een relatie leggen tussen de eerste golf van overvallen, in 1982 en 1983, en de tweede golf in 1985. Het laten opduiken van die bewijsstukken zou best een moedwillige daad kunnen zijn om nog meer verwarring, valse sporen en verwijzingen naar andere misdaden te doen ontstaan.

Ik hoef het uitzonderlijke belang van de al even uitzonderlijke raid van moordende overvallen niet te benadrukken. Toch komt de verjaring van de feiten snel nabij, blijkbaar op 10 november 2015.

Uiteraard mag de minister over het onderzoek zelf niets zeggen, maar ik heb enkele algemene vragen. Bevestigt de minister dat de feiten verbonden aan de bende van Nijvel zullen verjaren op 10 november 2015? Zal de tijd die tot dan rest, ongeveer tweeŽnhalf jaar, volstaan om het onderzoek op een bevredigende manier af te ronden? Wat is de timing? Hoe zal de minister ervoor zorgen dat het onderzoek naar de bende van Nijvel tot resultaten zal leiden? Welke maatregelen dringen zich op en wat is de timing daarvoor? In een vorig antwoord werd aangekondigd dat er binnenkort een aanzienlijke vooruitgang zou worden gemaakt. Is dat juist?

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie. - Op 10 november 2015 zullen de feiten inderdaad verjaard zijn. Het is nu mei 2013, dus er resten nog ruim twee jaar. Het debat over een eventuele verlenging van de verjaringstermijn van de feiten zal op een bepaald ogenblik moeten worden aangegaan, maar vandaag, ruim twee jaar vůůr de verjaring, is het te vroeg om ons daarover uit te spreken.

Het onderzoek, waaraan zich nog altijd twaalf personen fulltime wijden, zal uiteraard tot het einde worden voortgezet, maar we weten op dit moment uiteraard niet of dat resultaten zal opleveren. Het parket bevestigt dat volgens een recent rapport van het NICC de wapens en de overtuigingsstukken die de cel-Delta van Dendermonde onder leiding van rechter Troch in november 1986 in het kanaal te RonquiŤres heeft gevonden, ťťn of twee maanden voor de vondst ervan in het kanaal zijn geworpen, en niet onmiddellijk na de laatst gepleegde feiten. Dat nieuwe gegeven houdt de onderzoekers bezig, maar het is niet zeker of het de mogelijkheid biedt om het onderzoek op een nuttige wijze vooruit te helpen.

Ik benadruk dat tweeŽneenhalf jaar voor de verjaring van de feiten twaalf onderzoekers fulltime bezig zijn met het dossier. Laat ons hen vooral de mogelijkheid bieden alle pistes te onderzoeken.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Er resten nog tweeŽnhalf jaar, maar we kunnen evengoed zeggen "nog slechts" tweeŽnhalf jaar. Dat is trouwens de termijn die nog rest tot het tijdstip van een eventuele veroordeling. We moeten ook nog rekening houden met de duur van een proces.

De minister heeft gezegd dat ze, indien nodig, zal voorstellen om die verjaringstermijn te verlengen.

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie. - Ik zeg in de eerste plaats dat er nog tweeŽnhalf jaar resten voor de verjaring en dat het vandaag nog te vroeg is om de verjaringstermijn te evalueren.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - De minister heeft toch ook gezegd dat het nog te vroeg is om eventuele maatregelen te nemen.

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie. - Het is vandaag te vroeg om zich daarover uit te spreken. Er zijn twaalf onderzoekers fulltime met het onderzoek bezig. Laat hen hun werk nog een tijd voortzetten. Misschien weten we over een jaar meer om met kennis van zaken te beslissen.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik zal dit dossier hoe dan ook verder volgen. Ik hoop dat er een doorbraak komt, zoals aangekondigd. Ik reken daar nog altijd op.

Voor het einde van deze regeerperiode zal het parlement of de regering hoe dan ook bewarende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de verjaring niet kan optreden.