5-218COM

5-218COM

Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden

Handelingen

WOENSDAG 17 APRIL 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Yoeri Vastersavendts aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over «de winstmarges van de krantenwinkels op de krantenverkoop» (nr. 5-3010)

De heer Yoeri Vastersavendts (Open Vld). - De krantenwinkels hebben het steeds moeilijker om rendabel te zijn. Sinds begin januari heb ik van diverse krantenwinkels vernomen dat hun marges weer onder druk staan, deze keer door een gezamenlijk optreden van alle Franstalige kranten. Die hebben in een gezamenlijk optreden beslist een "centennorm" in te voeren, waardoor de marges zwaar worden ondergraven. In de week, van maandag tot vrijdag, bedraagt het verlies grosso modo 2%. Voor de weekendkrant is er een verlies is van 4,83% tot 6.5%

De impact hiervan is momenteel vooral voelbaar aan de kust, waar krantenwinkels Franstalige kranten aan toeristen verkopen. Maar ook voor de Nederlandstalige kranten zullen de marges wellicht binnenkort drastisch krimpen.

Heeft de minister al klachten van de krantenwinkels ontvangen over deze gecoördineerde prijszetting naar beneden van de Franstalige krantenuitgevers? Graag een toelichting met cijfers. Wat wordt met de klachten gedaan?

Is de minister het met me eens dat, gezien alle Franstalige krantenuitgevers tegelijkertijd de marges voor de krantenwinkels naar beneden trekken, er sprake is van kartelvorming en misbruik van economische machtsposities? Is hij bereid dit voor te leggen aan de Raad voor de mededinging?

Is de minister bereid samen te zitten met de vertegenwoordigers van de krantenwinkels om te zien hoe men het aantal faillissementen in de sector kan terugdringen?

Welke maatregelen heeft de minister genomen om de krantenwinkels te ondersteunen?

De heer Johan Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee. - Ik heb al rond de tafel gezeten met vertegenwoordigers van de krantenwinkels, maar dit probleem is mij nog niet gemeld. Indien men het me schriftelijk laat weten, zal ik het aan de Raad voor de mededinging meedelen.

Ik heb ook al met de vertegenwoordigers van de krantenwinkels samengezeten over het probleem met de AMP, meer bepaald over het aanrekenen van de juiste aantallen. De Economische Inspectie werd ingeschakeld en de Kamer heeft over die problematiek een resolutie opgesteld. Over de resolutie wordt volgende week gestemd. De heer Vastersavendts kan contact opnemen met de Kamer, zodat de resolutie eventueel kan worden aangepast.