5-216COM

5-216COM

Commission de l’Intérieur et des Affaires administratives

Annales

MARDI 16 AVRIL 2013 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances sur «l'inquiétante augmentation des cas de fraude lors des transactions bancaires par internet» (no 5-3224)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Volgens de bankenfederatie Febelfin steeg in 2012 ten opzichte van 2011, het aantal gevallen van fraude met internetbankieren met een factor 10. In 2012 waren maar liefst 1003 mensen het slachtoffer van dergelijke fraude. Het jaar voordien waren er dat slechts 94.

Ook mijn mailbox wordt de laatste maanden meer en meer gebombardeerd met phishingmails en ik ben er zeker van dat ik niet de enige ben die daar last van heeft. Ik kreeg er gisteren nog drie. Dat de vrijgegeven cijfers aantonen dat er tien keer meer slachtoffers zijn dan voorheen, hoeft dus niet echt te verwonderen.

Met het oog op het opsporen van de daders en het ontradende karakter van een doorgedreven opsporings- en vervolgingsbeleid, kreeg ik van de minister graag een antwoord op volgende vragen.

Hanteren de politiediensten een specifiek actieplan dat de fraude met internetbankieren tegengaat? Wat waren daar de resultaten van in de voorbije drie jaar?

Acht de minister het noodzakelijk om in het licht van de cijfers van Febelfin, een bijsturing van het actieplan door te voeren?

Zo ja, welke stappen gaat ze concreet ondernemen, op korte en op lange termijn?

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - Momenteel verricht het Federaal Parket verschillende gerechtelijke onderzoeken. De samenwerking tussen de politiediensten en Febelfin verloopt uitstekend, zodat de bevolking en de overheden snel kunnen worden ingelicht over de nieuwe modi operandi van de fraudeurs.

De banken treden zelf eveneens op tegen phishing sites.

Inzake preventie werken zowel de politiediensten als de banken efficiënt. Alle banken publiceren op hun websites en online betaalplatformen waarschuwingen tegen phishing. En de politie informeert de bevolking regelmatig via persberichten en preventieboodschappen tijdens interviews en informatiesessies.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Ik hoop dat die maatregelen volstaan om succes te boeken. Ik zal in ieder geval de cijfers blijven vergelijken.